Regulamin

Regulamin Polityki Prawnej

1. Wstęp

Niniejszy Regulamin Polityki Prawnej dotyczy korzystania ze strony internetowej oraz wszelkich usług oferowanych przez firmę BUDMOS Osak Marek, z siedzibą w Turów 21a, 21-302 Kąkolewnica, NIP: 538 126 85 40 (dalej jako „Administrator”). Korzystanie z witryny oraz usług oznacza akceptację przez użytkownika poniższych zasad i zobowiązuje do ich przestrzegania.

2. Prawa autorskie

Wszystkie treści publikowane na stronie, w tym teksty, grafiki, logo, ikony, obrazy, klipy audio i video, są własnością Administratora lub są używane na licencji i są chronione prawem autorskim. Bez wyraźnej zgody Administratora zabrania się ich kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania czy używania w innych celach komercyjnych lub publicznych.

3. Znaki towarowe

Logo oraz nazwa firmy są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy BUDMOS Osak Marek. Nie wolno ich używać w żaden sposób, który mógłby wprowadzać w błąd konsumentów lub który byłby szkodliwy dla marki lub jej reputacji.

4. Ograniczenie odpowiedzialności

Administrator dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na stronie były dokładne i aktualne, jednakże nie gwarantuje ich pełnej poprawności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania ze strony, w tym szkód pośrednich, przypadkowych, następczych lub specjalnych.

5. Warunki użytkowania

Korzystanie ze strony jest dozwolone tylko dla celów zgodnych z prawem. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać strony do celów nielegalnych lub zabronionych przez te zasady. Użytkownik zgadza się nie używać strony w sposób, który mógłby uszkodzić, dezaktywować, obciążyć lub zniszczyć stronę lub ingerować w korzystanie i cieszenie się stroną przez innych użytkowników.

6. Linki do stron trzecich

Strona może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są zarządzane przez Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach trzecich oraz za szkody wynikające z ich użytkowania.

7. Zmiany w polityce prawnej

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie Polityki Prawnej w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany będą skuteczne natychmiast po ich opublikowaniu na stronie. Kontynuacja korzystania ze strony po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację tych zmian.

8. Kontakt

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące Regulaminu Polityki Prawnej można kierować na adres e-mail admin@budmos.pl lub na adres pocztowy Administratora.

Data wejścia w życie: 01-01-2010