O nas

Firma działa od 2008 r. Założycielem i właścicielem jest mgr inż. budownictwa Marek Osak posiadający uprawnienia kierownika budowy, który w 1995 r. ukończył kierunek "Budownictwo" na wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a
w 2010 r. studia podyplomowe z audytu energetycznego.

 Kadra inżynierska:
- mgr inż. Julia Tomak
- mgr inż. arch. Krystyna Osak
- mgr inż. Marek Osak

Firma współpracuje m.in. z:
- dr inż. Mirosław Siennicki wykładowca budownictwa na uczelni technicznej oraz  inspektor nadzoru